Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Bez kategorii

Boże Narodzenie

W Betlejem narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
Przyszedł do nas jako maleńkie Dziecię, żeby każdy mógł Go przyjąć.
Bóg stał się człowiekiem. Nasze człowieczeństwo zostało napełnione
Bogiem – jesteśmy Dziećmi Bożymi. Na radosne święta Narodzenia
Pańskiego, zechciejcie przyjąć drodzy Bracia i Siostry najlepsze
życzenia: zdrowia, pokoju ducha, umocnienia w wierze i miłości. Niech
ustaną wszystkie gniewy i spory, aby pośród nas był Chrystus.
Otwórzmy nasze serca na Jego Błogosławieństwo i łaskę. Podnieś rękę
Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą…. Szczęść Boże!