Pokazuje: 1 - 7 of 7 WYNIKÓW
Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Szósty Maja

Szósta Niedziela Wielkanocna

Dziś przeżywamy Dzień Matki. Wszystkim mamą składamy najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pociechy a nade wszystko opieki Matki Bożej naszej najlepszej Mamy. Z tej racji po Mszy Świętej o godzinie 11.30 schola dziecięca zaśpiewa kilka piosenek dla Mamy. Nabożeństwo majowe po wieczornej Mszy Św. Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i zachęcamy do udziału w wyborach.

Dziś po wieczornej Mszy Św. w dolnym kościele zebranie dla rodziców dzieci wyjeżdżających z ks. Patrykiem na kolonie.

W poniedziałek po wieczornej Mszy Św., do godziny 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

We środę o godzinie 18.00 nowenna razem z nabożeństwem majowym.

W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta. Od piątku rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego. Będziemy się nią modlić razem z nabożeństwem majowym i czerwcowym.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. O godzinie 8.00 Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi. Po Mszy Świętej różaniec. Z posługą sakramentalną do chorych pójdziemy 1 i 8 czerwca.

Przypominamy o obowiązku spowiedzi i komunii wielkanocnej. W najbliższą niedzielę będziemy w Liturgii przeżywać Wniebowstąpienie Pańskie. Z Racji pierwszej niedzieli miesiąca procesja eucharystyczna razem z nabożeństwem czerwcowym po wieczornej Mszy Świętej.

W najbliższą niedzielę przed kościołem kiermasz cist. Cista przygotuje schola i będą zbierać fundusze na wakacyjny wyjazd. Do puszek pod chórem będziemy zbierać ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

W niedzielę 9 czerwca na placu przed kościołem będzie parafialny festyn. Prosimy o fanty na loterię.

W lipcu i sierpniu w dni powszednie Msze Św., będą o godzinie 7.00 i 18.30. w piątki o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta. W niedziele w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11.30.

W gablotach przed kościołem i pod chórem, oraz na stronie internetowej parafii jest zamieszczony List Rady Stałej Episkopatu Polski.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy bardzo interesujący artykuł ks. Dariusza Kowalczyka. Jest również do nabycia sobotnio niedzielne wydanie Naszego Dziennika. Zachęcamy do Lektury!

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Słowo biskupów do wiernych

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza
(Mk 9, 42)

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej, iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił] naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Ja do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie” – tak powiedziała w filmie w czasie konfrontacji z oprawcą 39-letnia Anna, przed laty 9-letnia uczennica. I drugie świadectwo, przekazane w artykule napisanym przez dorosłego dziś mężczyznę: „Nie mam żalu do Kościoła. Wiem, że skrzywdził mnie nie [cały] Kościół, lecz konkretna osoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z przełożonych cokolwiek o tym wiedział. Ale martwi mnie, że tacy jak ja, pozostają poza kościelną sferą uwagi”. Obydwa wyznania są wstrząsające – to nigdy nie powinno się było wydarzyć.

1. Świadectwo cierpienia

Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.

Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom.

Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7).

2. Wrażliwość

Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec duszpasterzy i biskupów.

Wyznania pokrzywdzonych przynaglają nas, biskupów, ale i wszystkich ludzi dobrej woli do większego wyczulenia na zagrożenia; do większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. Zarówno niebezpieczeństwa, jak i konieczność wsparcia dotyczą każdego środowiska, nie tylko kościelnego, ale i rodzin, szkół, klubów sportowych i wielu innych grup. Sytuacje życiowe pokrzywdzonych skłaniają do szybszego i skuteczniejszego pomagania im. Oni potrzebują wielkiej wrażliwości i wsparcia, by odnaleźć równowagę życia.

Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych. W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.

Przyjmujemy z wdzięcznością nowe motu proprio papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty nakazuje zgłaszanie takich przestępstw i przewiduje poważne kary dla przełożonych, którzy zaniedbywali swoje obowiązki chronienia owczarni Chrystusowej. Pamiętamy też o tym, że według zawartych w tym dokumencie nowych norm prawa kościelnego nikogo przy zgłaszaniu przestępstwa nie wolno zobowiązywać do milczenia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te zgłoszenia w instytucjach kościelnych przebiegały ze współczuciem i z jak największą wrażliwością oraz w poczuciu bezpieczeństwa dla każdej osoby i jej dramatu. Będziemy też nadal zgłaszać przestępstwa państwowym organom ścigania.

Wielu duchownych i świeckich pracuje z osobami, które odważyły się powiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Nie rozgłaszamy tego, ponieważ szanujemy ich prawo do prywatności. Być może sami zdecydują się o tym głośno mówić. Reakcja najbliższego otoczenia rzadko niestety opiera się na życzliwości i wrażliwości. Często jest okrutna, bezmyślna i bezlitosna, czasem pełna wyrzutów, przez co nam wszystkim potrzebna jest zmiana mentalności, by osoby poszkodowane w dzieciństwie lub młodości w delikatnej sferze seksualności były chronione i wspierane.

3. Odpowiedzialność

Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom. Ponadto, od sześciu lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje wraz z zespołem współpracowników Centrum Ochrony Dziecka liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Przygotowujemy w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Chcemy, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach.

W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób w sutannach na wszystkich księży. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i otrzymali umocnienie ze strony wiernych świeckich.

Wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli jednoczymy wysiłki w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwom. Prosimy o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Prosimy o pomoc w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by wszystkie placówki prowadzone przez Kościół stały się domami bezpiecznymi, wyznaczającymi najlepsze standardy ochrony dzieci. Taki sam apel kierujemy do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje młodzieżowe. Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób pokrzywdzonych.

Zakończenie

Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha Świętego:

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.
Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,
lecz zgromadzeni w imię Twoje.
Przyjdź do nas i bądź z nami,
Racz obmyć nasze serca
i naucz nas, co mamy czynić,
dokąd mamy zmierzać,
Powiedz, co mamy podjąć,
abyśmy wsparci Twoją mocą
Tobie zdołali podobać się we wszystkim.
(św. Augustyn)

Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła,
Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne,
upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi,
aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich.

Podpisali:
Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 22 maja 2019 r.

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Dziewiętnasty Maja. Piąta Niedziela Wielkanocna

O godzinie 17.45 w dolnym kościele spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum. Nabożeństwo majowe po wieczornej Mszy Świętej.

W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N. sakramentu.

We środę o godzinie 18.00 Nowenna razem z nabożeństwem majowym.

W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.

W najbliższą sobotę 25  maja o godzinie 11.00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci ze Szkoły Sióstr Felicjanek. Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek 24 maja o godzinie: 16.30.

W najbliższą niedzielę po wieczornej Mszy Św. w dolnym kościele zebranie dla rodziców dzieci wyjeżdżających z ks. Patrykiem na kolonie.

Nabożeństwa majowe w dni powszednie są odprawiane w naszej Parafii o godzinie 18.00. W niedzielę po wieczornej Mszy Świętej.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

 

Bez kategorii

Homilia ks. Proboszcza dra Bernarda Czerwińskiego z 13 maja 2019 r.

Wspominamy dzisiaj w Liturgii Matkę Boską z Fatimy. Mijają dzisiaj 102 lata od Jej objawienia się w małej wiosce w Portugalii. Maryja przyszła do trojga dzieci: Hiacynty, Łucji i Franciszka. W objawieniach prosi pastuszków o modlitwę i pokutę w intencji świata pogrążonego w wojnie. Właśnie trwa pierwsza wojna światowa: Wielka Wojna – i niebawem rozpocznie się rewolucja bolszewicka. Świat zalewa przemoc i nienawiść. Nikt nie jest w stanie powstrzymać zwaśnionych narodów i zapalczywości przywódców. Maryja prosi o modlitwę i pokutę jako pomoc w przezwyciężeniu przemocy. Okazuje się, że świat nie jest gotów na przyjęcie przesłania Matki Zbawiciela. Hiacynta, Łucja i Franciszek zostają poddane torturom, żeby wyrzekły się wiary i zaprzeczyły widzeniom. W dwudziestym wieku Europa chełpiąca się wynalazkami technicznymi torturuje dzieci. Jak niepojęta była skala przemocy! Dzisiaj wielu o tym już nie pamięta, a może nie chce pamiętać?

W naszej świątyni przy ołtarzu widzimy postać Pana Jezusa konającego na krzyżu: ofiarę ludzkiej przemocy. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne.” Ten krzyż ufundowali dla kościoła mieszkańcy i zarząd Gminy Wawer, jako wotum wdzięczności dla Sióstr Felicjanek za pomoc niesioną miejscowej ludności w czasie niemieckiej okupacji. Na krzyżu widnieje dedykacja: „Bóg jest władcą dziejów…. Nie trwóżcie się, albowiem Jam początek i koniec… Umarłem…. a oto żyję. 10 sierpnia 1941 rok.”

Dzień 13 maja 1981 roku, czyli 38 lat temu na Placu Św. Piotra zamachowiec chciał zabić św. Jana Pawła II. Strzał dzięki Matce Bożej z Fatimy nie okazał się zabójczy, ale bez wątpienia zabójczą jest przemoc, samo pragnienie i wola, żeby kogoś pozbawić życia, unicestwić.

Dzisiaj przyszliśmy do naszej świątyni, która w sposób dosłowny i namacalny nosi ślady  ludzkiej przemocy, przemocy, która i dzisiaj pośród nas zbiera śmiertelne żniwo. Najpierw poprzez domalowywanie Matce Bożej Aureoli, której nie potrzebuje. Nie wolno stosować przemocy w imię źle rozumianej tolerancji. Nie godzi się bezcześcić Jasnogórskiej Ikony w imię swoich zachcianek. Przemoc zakrywana tolerancją przeradza się w okrucieństwo. Maryjo, przepraszamy Cię za naszych braci i siostry, którzy zachowują się tak lekkomyślnie.

W dniu 13 maja 102 lata temu przyszłaś ratować nas od zagłady, jaką niesie przemoc.

38 lat temu uratowałaś Św. Jana Pawła II od zbrodniczej przemocy. Jako tarczę i obronę dajesz nam modlitwę różańcową i pokutę – dziękujemy Ci, Maryjo!

Szkoła Króla Maciusia jest usytuowana mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajdowały się baraki Janusza Korczaka przeznaczone dla sierot, którymi Stary Doktor się opiekował. Przemoc była dla Niego czymś obcym. W osieroconym i porzuconym dziecku widział człowieka, z którym warto być i dla którego warto poświęcić życie. Nie wykorzystywał dzieci do swoich ambicjonalnych celów, na ile starczało mu sił, pomagał, bawił się, leczył, a gdy było trzeba, poszedł z nimi na śmierć. Taka jest przeszłość Marysina, która leży  u podstaw tego, kim jesteśmy, co nas zobowiązuje.

Co zrobić, żeby przemoc nie zdeprawowała ludzkiej duszy? Co zrobić, żeby uwolnić się od przemocy? Jak postępować, żeby nie stosować przemocy?  Odpowiedzi udziela nam Ten piękny krzyż, który przekazali nam nasi przodkowie. Chrystus Jezus przynosi przebaczenie, w Nim możemy znaleźć uzdrowienie serca rozchwianego pragnieniem zemsty, w Nim jest utulenie rozdygotanej ludzkiej natury pokaleczonej nienawiścią. Co zrobić, by ocalić człowieka od mocy zła? Odpowiedzi udzielają nam  błogosławione dzieci z Fatimy. Trzeba odmawiać różaniec i podjąć pokutę. Odpowiedzi udziela nam Święty Jan Paweł II, zatopiony w modlitwie różańcowej i przebaczający swojemu zabójcy. Odpowiedź przynosi bł. Ks. Jerzy Popiełuszko: „zło zwyciężaj dobrem”. Ile też możemy się nauczyć od Janusza Korczaka… Zechcieć dostrzec w drugim człowieku swojego przyjaciela, z którym idę przez życie, a nie walczę. Ten obok mnie nie jest moim wrogiem, to człowiek.

Bracia i Siostry, przepełnia nas ból z powodu zabójstwa. Kuba mógł i powinien żyć. Żeby zła było mniej, żeby powiedzieć: Stop! Przemocy, najpierw sam nie mogę jej stosować. To ode mnie zależy, czy przemocy będzie mniej. Istnieje jeszcze jedna ważna zasada: o tyle będzie mniej przemocy pomiędzy nami, o ile nie będziemy jej stosować w domu, na ulicy, w szkole, zakładzie pracy, w mediach. Nie mówimy, żeby tylko inni zaprzestali przemocy, ale sami nie chcemy jej stosować w żadnej formie. I trzeba nam podjąć taką pracę nad sobą, żeby nie wymierzać innym sprawiedliwości na własną miarę, ale żeby zło dobrem zwyciężać. Żeby podjąć modlitwę i odsunąć od siebie przemoc i pragnienie zemsty. Na zło szkoda życia swojego i innych. Jesteśmy stworzeni do piękna.

Dzieci z Fatimy mówiły, że nie widziały nigdy tak pięknej osoby jak Maryja. Maryja jest wolna od zła, dlatego jest tak piękna. Prośmy dla Kuby o łaskę nieba, dla zabójcy o przemianę życia, a dla nas – o zerwanie z przemocą!

Bez kategorii

Nabożeństwo Fatimskie 13 maja 2019 r.

13 maja przypada 102. rocznica pierwszych objawień Matki Bożej w Fatmie pastuszkom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się Pastuszkomna krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.

***

W poniedziałek 13 maja po wieczornej Mszy Świętej odprawimy Nabożeństwo Fatimskie razem z majowym. Będziemy wynagradzać Matce Bożej za zniewagi i profanację Jej Świętego wizerunku, przepraszać za morderstwo, do którego doszło w miniony piątek w szkole im. Króla Maciusia, i prosić o łaskę pojednania i przebaczenia. Po Mszy Świętej w procesji z figurką Matki Bożej Fatimskiej udamy się z kościoła do szkoły im. Króla Maciusia prosząc w modlitwie o pojednanie i pokój.

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Dwunasty Maja

Czwarta Niedziela Wielkanocy

Dziś przed kościołem przedstawiciele Integracyjnej Szkoły Podstawowej działającej przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Fabrycznym w Warszawie będą zbierać ofiary na rozbudowę szkoły, w której uczą się między innymi dzieci z autyzmem.

Po Mszy Św., o godzinie 11.30 spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci klas IV ze Szkoły „Króla Maciusia”.

Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne naszej Diecezji.

O godzinie 17.45 w dolnym kościele spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z klas VIII.

Schola „Deo Gratiasa” ze Szkoły nr 195 im., Króla Maciusia zajęła pierwsze miejsce w VII Ursynowskim Festiwalu Pieśni Powstania Warszawskiego. Solistka Scholi zajęła II miejsce w kategorii solistów. Gratulujemy sukcesu!

We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski razem z nabożeństwem majowym.

W czwartek w Liturgii Uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Porządek Mszy Świętych jak w dzień powszedni.

W piątek o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.

Bracia i Siostry, w miniony piątek w Szkole Podstawowej im. Króla Maciusia doszło do zabójstwa. Jedno dziecko zabiło drugie – tak trzeba określić to wydarzenie. Towarzyszy nam ból i ludzka bezradność wobec przemocy. W modlitwie prosimy Boga i Najświętszą Matkę o pojednanie i przebaczenie. W piątek 11 maja podczas koronki do Miłosierdzia Bożego powierzaliśmy Bogu ofiarę tej zbrodni, prosząc także o pocieszenie i opiekę dla najbliższych zamordowanego chłopca. Modlimy się również w intencji zabójcy. To są nasi parafianie, trzeba powiedzieć: nasze dzieci. Nie zdołaliśmy ochronić ich przed nienawiścią i pragnieniem zemsty. Wpatrujemy się w Oblicze naszej Matki i Królowej, błagając o ratunek, łaskę opamiętania i pojednanie. Królowo Pokoju, módl się za nami!

W poniedziałek 13 maja po wieczornej Mszy Świętej odprawimy Nabożeństwo Fatimskie razem z majowym. Będziemy wynagradzać Matce Bożej za zniewagi i profanację Jej Świętego wizerunku, przepraszać za morderstwo, do którego doszło w miniony piątek w Szkole im. Króla Maciusia, i prosić o łaskę pojednania i przebaczenia. Jeżeli będzie dobra pogoda, pójdziemy w procesji na zewnątrz kościoła.Po Mszy Świętej w procesji z figurką Matki Bożej Fatimskiej udamy się z kościoła do szkoły im. Króla Maciusia prosząc w modlitwie o pojednanie i pokój.

Do modlitwy o pojednanie zapraszamy wszystkich, którym zależy na dobru naszych dzieci.

Od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej jesteśmy epatowaniu zmienionym, wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Zamiast złotej aureoli chwały, jest wpisana tęcza sześciokolorowa, symbol środowisk homoseksualnych, i wmawiane jest nam, że to biblijny symbol. Otóż jest to bluźniercze i bezczelne kłamstwo. Tęcza sześciokolorowa nie jest biblijnym symbolem. Biblijna tęcza ma siedem kolorów i oznacza siedem przykazań jakie Bóg przekazał Noemu po potopie. W śród tych przykazań jest zakaz stosunków homoseksualnych, określanych jako największa obrzydliwość. Wpisywanie takiego obrazu w aureolę M. Boskiej jest bluźnierstwem, jest obrzydliwą manipulacją i prowokacją liberalnych środowisk.

W ramach akcji zaadoptuj księdza z racji niedzieli Dobrego Pasterza w kruchcie kościoła są wyłożone foldery z imionami naszych księży. Prosimy o wylosowanie jednego z księży i modlitwę w jego intencji. Modlitwą obejmujemy również kleryka Bartka, który przygotowuje się do kapłaństwa.

Nabożeństwa majowe w dni powszednie są odprawiane w naszej Parafii o godzinie 18.00. W niedzielę po wieczornej Mszy Świętej.

W najbliższą sobotę o godzinie 11.00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci ze Szkoły nr 195 im., Króla Maciusia. Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godzinie 16.30.

Do konserwacji została oddana figura Matki Boskiej z Lourdes. Na terenie trwają prace związane z montażem monitoringu. Coraz częściej zdarzają się incydenty kradzieży, dlatego monitorowany będzie zarówno teren przy świątyni jak i sama świątynia.

Dziś można jeszcze przekazać makulaturę na misje.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

Do Ewangelii: Ja jestem dobrym pasterzem, dobry Pasterz oddaje życie swoje za owce. Panie Jezu dziękujemy Ci, że nieustannie troszczysz się o nas, powierzamy Ci naszych pasterzy, żebyś posługiwał się nimi dla zbawienia dusz.

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Piąty Maja

Trzecia Niedziela Wielkanocy

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, wystawienie N. Sakramentu, adoracja i procesja eucharystyczna razem z nabożeństwem majowym po wieczornej Mszy Świętej.

W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N. Sakramentu.

We środę Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika. Porządek Mszy Świętych jak w dzień powszedni. O godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski razem z nabożeństwem majowym.

W piątek o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.

W sobotę Uroczystość N. Maryi Panny Łaskawej – Głównej Patronki Warszawy. Porządek Mszy Świętych jak w dzień powszedni.

Nabożeństwa majowe w dni powszednie są odprawiane w naszej Parafii o godzinie 18.00. W niedzielę po wieczornej Mszy Świętej.

W najbliższą niedzielę przed kościołem przedstawiciele Integracyjnej Szkoły Podstawowej działającej przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Fabrycznym w Warszawie będą zbierać ofiary na rozbudowę szkoły, w której uczą się między innymi dzieci z autyzmem.

W najbliższą niedzielę po Mszy Św., o godzinie 11.30 spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci klas IV ze Szkoły „Króla Maciusia”.

W najbliższą niedzielę taca na Seminarium Duchowne naszej Diecezji.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

W poniedziałek 13 maja po wieczornej Mszy Świętej Nabożeństwo Fatimskie razem z majowym. Jak będzie dobra pogoda procesja będzie na zewnątrz kościoła.

Do Ewangelii: „A gdy spożyli śniadanie Jezus rzekł do Szymona Piotra, czy miłujesz Mnie więcej niż inni?” Czy miłuję Jezusa więcej niż inni? Na ogół mamy nieskrywany żal do Jezusa, że innych kocha więcej niż mnie, gdyż tak mi się wydaje. Te pretensje do zatruty jad, jaki sączę w duszę. Panie pomóż mi kochać Ciebie więcej niż inni i piękniej niż inni.