Pokazuje: 1 - 3 of 3 WYNIKÓW
Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Piąty Sierpnia

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

W naszej Parafii witamy ks. Jana Staruchowicza neoprezbitera, który podejmuje obowiązki wikariusza. Równocześnie dziękujemy ks. Piotrowi Protasiowi, który przeszedł do Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dziś ostatnia niedziela wakacji. Od najbliższej niedzieli Msza Św., z udziałem dzieci o godzinie 11.30 w piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.

Jutro w Liturgii Uroczystość N. M. Panny Częstochowskiej. Porządek Mszy Świętych jak w dzień powszedni. O godzinie 18.30 Msza Święta dziękczynna ks. Patryka za posługę w naszej Parafii.

Jutro po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N. Sakramentu.

We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Osiemnasty Sierpnia

Dwudziesta Niedziela Zwykła

W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N. Sakramentu.

We wtorek w Liturgii wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. Jest to dzień imienin ks. Proboszcza. Na Mszy św. o godzinie 18.30 będziemy modlić się w jego intencji.

We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne

31 sierpnia 2019 roku, Sanktuarium św. Faustyny, Ostrówek

Wielebni Księża,
Drodzy Diecezjanie,

W ewangelii wg. św. Mateusza, w opisie rozmnożenia chleba czytamy: „… przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «… Każ … rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! … Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…” (Mt 14,15-ns) Codzienne ludzkie działanie – zakup żywności, przygotowanie posiłku…. Od kilku lat wobec powtarzającej się suszy coraz lepiej rozumiemy niepokój, który może rodzić się w tej płaszczyźnie: czy aby na pewno nie grozi nam brak chleba? Z łaską Bożą wciąż możemy zbierać płody roli, chleb powszedni jest na naszych stołach, spichlerze wypełniają się plonami.

Tym serdeczniej winniśmy dziękować Bożej Opatrzności za owocne żniwa, za błogosławieństwo towarzyszące pracy rolników, sadowników i hodowców, dzięki którym wszyscy możemy cieszyć się dostatkiem żywności.

Okazją do tego dziękczynienia będą nasze Diecezjalne Dożynki,
które będziemy przeżywać w sobotę, 31 sierpnia 2019 roku.
Zapraszam Was na nie serdecznie do Sanktuarium św. Faustyny
w Ostrówku, w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
(Ostrówek, ul. św. Faustyny 5).

Centralną częścią uroczystości będzie Eucharystia,
celebrowana o godzinie 11.00.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Czwarty Sierpnia

Osiemnasta Niedziela Zwykła

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po Sumie wystawienie N. Sakramentu, adoracja i procesja eucharystyczna.

Sierpień jest miesiącem trzeźwości. W kaplicy M. Boskiej jest wyłożona Księga postanowień abstynenckich. Zachęcamy do podejmowania abstynencji aby wspomóc tych, którzy chcą zerwać z jakimkolwiek nałogiem czy uzależnieniem!

W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N. Sakramentu.

We wtorek 6 sierpnia będziemy przeżywać Dzień Adoracji N. Sakramentu. Jest to dzień dziękczynienia i uwielbienia za nawiedzenie naszej parafii przez kopię Obrazu Jasnogórskiego. Adoracja będzie od godziny 7.30 do 18.30.

We środę o godzinie 18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski i Msza Święta.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Okres wakacji to szczególnie czas wytchnienia, odpoczynku, ale dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Z troską spoglądam na potrzeby naszej Wspólnoty diecezjalnej. Diecezja, w której niemal z każdym dniem przybywa mieszkańców, ciągle ma za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego, aby owocnie podejmować zadania ewangelizacyjne. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach.

Zwracam się do Was młodzi, którzy wsłuchujecie się w głos Boga, który kieruje naszymi drogami. Nie lękajcie się odpowiedzieć na Jego wezwanie. Im są trudniejsze czasy, tym potrzeba wierniejszych świadków. Trzeba naprawdę zaufać, że to Bóg prowadzi. Ludzkie słabości są nam wszystkim znane i na wszystkich drogach ludzkiego powołania dają o sobie znać. Jesteśmy Bogu potrzebni z naszym dziecięcym zaufaniem i radością służby.

Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania. Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski