Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Dziewiąty Marca Piąta Niedziela Wielkiego Postu Wielki Post przeżywamy w czasie epidemii. Prosimy o zachowanie rozwagi i obowiązujących w tym stanie przepisów sanitarnych i zaleceń Pasterzy Kościoła. Posłuszeństwo nie jest wyrzeczeniem się wolności lecz najpiękniejszym aktem ludzkiej woli. Przypominamy, że Msze Święte w naszej parafii są odprawiane bez udziału wiernych. Mogą w Nich uczestniczyć jedynie osoby zamawiające intencje Mszy Świętej maksymalnie 5 osób.  Porządek Mszy Świętych w czasie epidemii: […]