Ważna informacja

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pandemii. Zakładajmy maseczki ochronne i właściwy dystans między sobą. Prosimy również o dezynfekowanie rąk. Odpowiednie urządzenia są zamontowane w kruchcie kościoła. W czasie pandemii zalecane jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.  Garść informacji dla osób przyjmujących Komunię Świętą na rękę: wyciągamy lewą rękę podpierając prawą tworząc znak Krzyża – Tron dla Chrystusa Króla. Kiedy kapłan poda nam Ciało Pańskie adorujemy je i bierzemy […]