Osiemnasty Października

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

Obchodzimy dziś Niedzielę Misyjną, modlimy się za misjonarzy i wspieramy ich duchowo i materialnie. Taca jest przeznaczona na Misje Święte.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Przed kościołem i w świątyni obowiązkowo zasłaniamy usta i nos maseczką bądź przyłbicą. Zachowujemy odpowiedni dystans między sobą i dezynfekujemy ręce. Przystępujący do spowiedzi świętej po odejściu od konfesjonału dezynfekuje po sobie folie ochronną w konfesjonale. Naczynia z płynem do dezynfekcji są przy konfesjonale. 

Porządek udzielania Komunii Świętej: przyjmujący Komunię Świętą na rękę podchodzą do Szafarza i tworzą z dłoni znak krzyża, ( Tron dla Chrystusa) po otrzymaniu Ciała Pańskiego spożywają Je w obecności Szafarza. Osoby przyjmujące Komunię Świętą do ust podchodzą prawą nawą od strony ambony. Przypominamy o wcześniejszym zdjęciu maseczki i rękawiczek. 

Czas pandemii to równocześnie ogromne wyzwanie duchowe. Modlimy się w nowennie za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Po każdej Mszy Świętej modlimy się słowami suplikacji prosząc o ustanie pandemii. 

W kruchcie kościoła Pani zapisuje do Żywego Różańca. Zechciejmy podjąć taką duchową aktywność, aby w czasie pandemii wspomagać słabych i złamanych na duchu. 

Klemens Proszowski Diakon Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Grenadzie przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich w stopniu prezbitera. Od szeregu lat jest uczestnikiem Drogi Neokatechumenalnej w naszej Parafii. Modlimy się za niego, żeby jak najpełniej i najowocniej przygotował się do przyjęcia święceń. Równocześnie, gdyby ktoś znał jakieś przeszkody do jego święceń, jest zobowiązany powiadomić władze kościelne.

W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej w górnym Kościele do godziny 20.00 adoracja N. Sakramentu.    

We środę o godzinie 17.45 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski razem z nabożeństwem różańcowym.

W czwartek w Liturgii wspomnienie  Św., Jana Pawła II Papieża. Porządek Mszy Świętych jak w dzień powszedni.

W piątek o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.

W najbliższą niedzielę 25 października uczniowie klas V Szkoły Podstawowej będą obchodzić rocznicę I Komunii Świętej. Ze względu na ograniczenia nie będzie to jedna Msza Święta rocznicowa, jak było, zwyczajem lat minionych. Prosimy rodziców, żeby przybyli do świątyni ze swoimi dziećmi na którąkolwiek ze Mszy Świętych, aby w ten sposób świętować rocznicę. Dzieci oczywiście prosimy, aby były w strojach komunijnych. Uczniowie spoza parafii prosimy żeby świętowali rocznicę w swoich parafiach. Spowiedź święta dla dzieci i rodziców przez cały tydzień podczas Mszy Świętych.

W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki i na Msze Świętą zbiorową gregoriańską. Pod chórem są wyłożone kartki, na których zapisujemy imiona naszych zmarłych.

Zostały wznowione transmisje Mszy Świętych na kanale YouTube. W niedziele i święta jest transmitowana Msza Święta o godzinie 10.00; 11.30 i 13,00. W dni powszednie o godzinie 18.30. 

Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszej parafii. Numer rachunku bankowego jest podany na stronie internetowej parafii. 

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!