Czwarty Kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania

Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym dniem w całej historii ludzkości. Dzisiaj Chrystus Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, a Jego Zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego Zmartwychwstania. Przepełnieni tym wydarzeniem zechciejcie przyjąć drodzy bracia i siostry najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pociechy. Niech zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią rozprasza w nas wszelkie niepokoje i lęki, a spotykając Go na Najświętszej Eucharystii i przyjmując Go w Komunii świętej rozważajmy, co uczynił dla nas, abyśmy osiągnęli życie wieczne! Szczęść Boże!

Słowa podziękowania dla ks. Patryka ks. Jana s. Anny i wszystkich pomagających, za przygotowanie naszej świątyni na wielkanocne święta. Pani Ewie naszej organistce i chórowi za prowadzenie śpiewu podczas Triduum. Słowa podziękowania dla szafarzy, lektorów, ministrantów i wszystkim co przyczynili się do uświetnienia Liturgii. Bóg zapłać!

Dziś porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę. Przed wieczorną Mszą Świętą odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przygotowując się tym samym na Święto Miłosierdzia.

Jutro drugi dzień w Oktawie Wielkanocy. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na KUL.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego: obowiązku noszenia maski ochronnej dezynfekcji rąk i zachowania odpowiedniego dystansu od siebie. W kościele, białymi kwadracikami są oznaczone miejsca, które powinniśmy zajmować żeby bezpiecznie uczestniczyć w Liturgii. Bardzo dziękujemy za przestrzeganie tych zasad.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!