Boże Narodzenie

Dwudziesty Piąty Grudnia Uroczystość Bożego Narodzenia Dziś Bóg narodził się z Maryi Dziewicy, gdyż stał się człowiekiem i jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.  Drodzy bracia i siostry! Zechciejcie przyjąć najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pociechy. W Chrystusie na nowo odnajdujemy siebie i odnajdujemy innych, gdyż Bóg stał się jednym z nas.  Niech nowonarodzony Jezus rozprasza w nas wszelkie niepokoje, obawy i zmartwienia. Niech Jego moc przenika […]