Ogłoszenia Parafialne

Dwudziesty Piąty Grudnia 2022 roku Uroczystość Bożego Narodzenia Na radosne Święta Bożego Narodzenia zechciejcie przyjąć drodzy Parafianie i Goście  najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pociechy. Niech Nowonarodzony Chrystus rozprasza wszelkie mroki zła i niepokoju, niech rozbudza Wiarę, umacnia Nadzieję i rozpala Miłość. Niech Jego dar pokoju, przenika nasze dusze i ciała, aby Jego łaska przepełniała nasze umysły i serca! Szczęść Boże!  Słowa podziękowania dla ks. Łukasza, siostry Weroniki i […]