Pokazuje: 11 - 20 of 25 WYNIKÓW
Bez kategorii

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Trzydziesty Grudnia

Niedziela Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Dziś przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się za
wszystkie rodziny naszej parafii, żeby rozwijały się i wzrastały w wierze i w łasce u
Boga i ludzi.
Jutro ostatni dzień 2018 roku o godzinie 18.30 Msza Święta na zakończenie starego
roku i podziękowanie za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy. Po Mszy Świętej
wystawienie N. Sakramentu, adoracja Litania do Imienia Jezus i Hymn „Ciebie Boga
Wysławiamy”….
We wtorek 1 stycznia i początek nowego roku 2019. W Liturgii Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwsza Msza Święta o godzinie 8.30., następne według
niedzielnego porządku.
We środę o godzinie 18.00 nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski i Msza
Święta.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W pierwszy czwartek od godziny 17.00 adoracja. O godzinie 18.30 Msza
Święta o powołania kapłańskie i zakonne.
W pierwszy piątek spowiedź św., przed południem podczas Mszy Świętych. O
godzinie 8.00 Msza Święta wotywna o Sercu P. Jezusa. Po Mszy Świętej
wystawienie N. Sakramentu, adoracja i litania do Serca P. Jezusa. Po adoracji
spotkanie bractw parafialnych i wymiana tajemnic różańca. O godzinie 14.45
spowiedź dla uczniów klas IV Szkoły Króla Maciusia. O godzinie 15.00 Koronka do
Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.
W pierwszą sobotę o godzinie 8.00 msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu
Maryi, po Mszy Świętej różaniec. Z racji pierwszej soboty pójdziemy z posługą
sakramentalną do chorych.
W sobotę na wieczornej Mszy Świętej będziemy przeżywać w naszej parafii
jubileusz czterdziestej rocznicy powstania Drogi Neokatechumenalnej w naszej
Parafii. Na tę Uroczystość przybędzie ks. Biskup Romuald Kamiński i odprawi
Uroczystą Mszę Świętą. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Uroczystości.
W najbliższą niedzielę przypada Św. Trzech Króli. Obrzęd poświęcenie kadzidła i
kredy podczas każdej Mszy Świętej. Ministranci przygotowali kadzidło i kredę.
Dochód ze sprzedaży zasili fundusz ministrancki.

W zakrystii można otrzymać bilet na koncert Betlejem w Warszawie. Zachęcamy do
udziału w tym ewangelizacyjnym wydarzeniu.

Porządek kolędy od 2 do 19 stycznia 2019 roku
2.I.ul. Korkowa 135B i ul. Korkowa 135/137 numery od 1 do 45
3.I.ul. Korkowa 137B i ul. Korkowa 135/137 numery od 46 do 90
4.I.ul. Korkowa 139/145 i ul. Korkowa 135/137 numery od 91 do 135
7.I.ul. Korkowa 135/137 numery od 136 do 180 i ul. St. Doktora 4
8.I. ul. Kościuszkowców 99 i St. Doktora 2 numery od 1 do 60.
9.I. ul. Kościuszkowców 101 i St, Doktora 2 numery od 61 do 120
10.I. ul. Kościuszkowców 78 i 78A
11.I. ul. Kościuszkowców 80 i 80A
12.I ul. Kościuszkowców domki i ul. Reszelska.
14.I. ul. Korkowa domki i ul. Begonii i Magnolii
15.I. ul. Przyjaźni
16.I. ul. Botaniczna
17.I. ul. Skrzyneckiego 33 i Storczykowa 1,3,5, i ul. Kaczeńca.
18.I. ul. Bronisława Czecha i ul. Skrzyneckiego pozostałe numery.
19.I. ul. Storczykowa pozostałe numery.

Kolędę rozpoczynamy od godziny 17.00 w sobotę od godziny 15.00. Prosimy o
powiadomienie sąsiadów o terminie kolędy, jak również o odprowadzenie księży do
sąsiadów. Ofiary składane podczas kolędy są przeznaczone na spłacenie
należności za prospekt organowy i renowację ławek i kaplicy św. Wawrzyńca.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. Najnowszy numer Tygodnika Idziemy jest z kalendarzem na Nowy Rok 2019.

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Piąty Grudnia
Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę.
Słowa podziękowania dla ks. Patryka, s. Anny i wszystkim pomagającym za
przyozdobienie naszej świątyni na Uroczystość Bożego Narodzenia.
We środę Święto Św. Szczepana Pierwszego Męczennika. Porządek Mszy
Świętych jak w niedzielę. Taca na budowę nowych kościołów w diecezji. O godzinie
18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.

W zakrystii można otrzymać bilet na koncert Betlejem w Warszawie. Zachęcamy do
udziału w tym ewangelizacyjnym wydarzeniu.

Porządek kolędy od 2 do 19 stycznia 2019 roku

2.I. ul. Korkowa 135B i ul. Korkowa 135/137 numery od 1 do 45
3.I. ul. Korkowa 137B i ul. Korkowa 135/137 numery od 46 do 90
4.I. ul. Korkowa 139/145 i ul. Korkowa 135/137 numery od 91 do 135
7.I. ul. Korkowa 135/137 numery od 136 do 180 i ul. St. Doktora 4
8.I. ul. Kościuszkowców 99 i St. Doktora 2 numery od 1 do 60.
9.I. ul. Kościuszkowców 101 i St, Doktora 2 numery od 61 do 120
10.I. ul. Kościuszkowców 78 i 78A
11.I. ul. Kościuszkowców 80 i 80A
12.I ul. Kościuszkowców domki i ul. Reszelska.
14.I. ul. Korkowa domki i ul. Begonii i Magnolii
15.I. ul. Przyjaźni
16.I. ul. Botaniczna
17.I. ul. Skrzyneckiego 33 i Storczykowa 1,3,5, i ul. Kaczeńca.
18.I. ul. Bronisława Czecha i ul. Skrzyneckiego pozostałe numery.
19.I. ul. Storczykowa pozostałe numery.

Kolędę rozpoczynamy od godziny 17.00 w sobotę od godziny 15.00. Prosimy o
powiadomienie sąsiadów o terminie kolędy, jak również o odprowadzenie księży do sąsiadów.

Ofiary składane podczas kolędy są przeznaczone na spłacenie
należności za prospekt organowy i renowację ławek i kaplicy św. Wawrzyńca.
Porządek kolędy jest zamieszczony na stronie internetowej Parafii.

Bez kategorii

Boże Narodzenie

W Betlejem narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
Przyszedł do nas jako maleńkie Dziecię, żeby każdy mógł Go przyjąć.
Bóg stał się człowiekiem. Nasze człowieczeństwo zostało napełnione
Bogiem – jesteśmy Dziećmi Bożymi. Na radosne święta Narodzenia
Pańskiego, zechciejcie przyjąć drodzy Bracia i Siostry najlepsze
życzenia: zdrowia, pokoju ducha, umocnienia w wierze i miłości. Niech
ustaną wszystkie gniewy i spory, aby pośród nas był Chrystus.
Otwórzmy nasze serca na Jego Błogosławieństwo i łaskę. Podnieś rękę
Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą…. Szczęść Boże!

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Trzeci Grudnia
Czwarta Niedziela Adwentu.

Dziś przeżywamy Dzień Żałoby Narodowej po tragicznej śmierci 12 górników.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu. Rodziny i wszystkich bliskich otaczamy
modlitwą i opieką. Pod chórem Panie z Bractw parafialnych sprzedają opłatki i
świece Caritas. Schola dziecięca wraz z Siostrami przygotowała stroiki i sianko na
wigilijny stół, zbierają na zimowisko.

Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Według dawnego zwyczaju zachowujemy post
wigilijny. Msze Święte będą jutro tylko rano o godzinie 7.00 i 8.00. Nie będzie Mszy
Świętej o godzinie 18.30, gdyż jest to czas spożywania Wieczerzy Wigilijnej. O
północy Pasterka. Taca z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.
Pół godziny przed Północą w kościele wspólne śpiewanie kolęd.

We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek Mszy Świętych jak w
niedzielę.

We środę Święto Św. Szczepana Pierwszego Męczennika. Porządek Mszy
Świętych jak w niedzielę. Taca na budowę nowych kościołów w diecezji. O godzinie
18.00 Nowenna do M. Boskiej Królowej Korony Polski.

W zakrystii można otrzymać bilet na koncert Betlejem w Warszawie. Zachęcamy do
udziału w tym ewangelizacyjnym wydarzeniu.

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. Najnowszy numer Tygodnika Idziemy
jest z kalendarzem na Nowy Rok 2019. Jest również do nabycia sobotnioniedzielne
wydanie Naszego Dziennika. – zachęcamy do lektury!
Do Ewangelii: Chrześcijańskie pozdrowienie bywa rugowane z naszej codzienności
jako archaizm, czasem zawstydzenie, niejednokrotnie jako źle przeżywana
pobożność. A przecież stanowi ono bardzo istotną część budowania relacji
międzyludzkich. Kiedy mówimy: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” to
odchodzimy od skoncentrowania się na sobie i Chrystusa stawiamy w centrum
naszej rozmowy. Maryja pozdrowiła Elżbietę i rozradował się Jan w łonie Elżbiety.
Chrystus daje radość daje odczuwać swoją bliskość. Niech Jego radość nas
przenika.

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Szesnasty Grudnia
Trzecia Niedziela Adwentu

Trzecia Niedziela Adwentu jest w Liturgii przeżywana, jako Niedziela Radości.
„Bracia radujcie się zawsze w Panu” napomina nas Apostoł Narodów. Pod chórem
Panie z Bractw parafialnych sprzedają opłatki i świece Caritas. Schola dziecięca
wraz z Siostrami przygotowała stroiki i sianko na wigilijny stół, zbierają na
zimowisko.
Po Mszy Świętej 0 godzinie 13.00 w dolnym kościele Wigilia dla osób starszych i
samotnych – serdecznie zapraszamy. Uczniowie szkoły podstawowej im., Króla
Maciusia wraz z nauczycielami i siostrami przygotowali na tę okoliczność jasełka.
Bardzo im za to dziękujemy.
O godzinie 17.45 w kaplicy M. Boskiej spotkanie kandydatów do bierzmowania z
klas ósmych. Natomiast po w wieczornej Mszy Świętej spotkanie kandydatów do
bierzmowania z klas trzecich gimnazjum również w kaplicy M. Boskiej.
Dziś można jeszcze przekazać makulaturę na misje.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We środę o godzinie 18.00 w kaplicy M. Boskiej Nowenna i msza Święta.
Roraty w naszej Parafii są od poniedziałku do piątku o godzinie 6.45. w sobotę
Roraty o godzinie 7.00. Po Roratach dla dzieci jest przygotowane śniadanie. W
Adwencie o godzinie 6.00 w dolnym kościele Jutrznia. Prowadzi Neokatechumenat.

Porządek kolędy Od 17 do 21 grudnia.
Poniedziałek 17 grudnia ul. Begonii 5 i 7
Wtorek 18 grudnia ul. Korkowa 135A
Środa 19 grudnia ul. Korkowa 135C
Czwartek 20 grudnia ul. Korkowa 137A
Piątek 21 grudnia ul. Korkowa 137C

Kolędę rozpoczynamy od godziny 17.00 w sobotę od godziny 15.00. Prosimy o
powiadomienie sąsiadów o terminie kolędy, jak również o odprowadzenie księży do
sąsiadów. Ofiary składane podczas kolędy są przeznaczone na spłacenie
należności za prospekt organowy i renowację ławek i kaplicy św. Wawrzyńca.
Dalsza część kolędy będzie po Nowym Roku.
Porządek kolędy jest zamieszczony na stronie internetowej Parafii.
Adres strony internetowej jest zamieszczony w gablotach
pod chórem i przed kościołem

Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka – zachęcamy do lektury!

Do Ewangelii: Przychodzili do Jana Chrzciciela celnicy i pytali: „Co mamy czynić?”
Nie pobierajcie nic ponad to, co wam nakazano. Przychodzili i żołnierze z tym
samym pytaniem: „Co mamy czynić?” Nie wymuszajcie od nikogo pieniędzy i nie
znęcajcie się nad nikim, ale poprzestańcie na waszym żołdzie. Pouczenia Jana
Chrzciciela nic nie straciły na ważności. Ile jest w nas zabiegania o niepotrzebne
rzeczy i sprawy, które jeszcze mocniej niepokoją nas i stają się powodem wielu
cierpień. Umieć poprzestać na tym, co konieczne, aby odkrywać radość w Bogu. Bł,
ks Władysław Bukowiński po wyjściu z sowieckiego więzienia jechał na furmance
przez kazachski step i takie zdarzenie opisuje. ”Poczułem się bardzo szczęśliwy i
wdzięczny Opatrzności za to, że mnie tu przysłała, do tych biednych i
opuszczonych, a przecież tak bardzo wiernych i miłujących braci i sióstr w
Chrystusie. Tego szczęścia doznanego na owej trzęsącej się furmance nie
zamieniłbym na największe zaszczyty i przyjemności. Nie raz później, zwłaszcza w
ciężkich chwilach, jakich mi nie brakowało, przypominałem sobie to olśniewające
przeżycie. /…/wiem tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego
lekkie”….

Ks. Wł. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Warszawa 2016, s.175.

Bez kategorii

Ogłoszenia parafialne

Trzydziesta Czwarta Niedziela Zwykła
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Przeżywamy ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego. Po Mszy Świętej o godzinie
13.00 wystawienie N. Sakramentu, adoracja i odmówienie Aktu Poświęcenia
Rodzaju Ludzkiego N. Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie aktu poświęcenia można
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Po wieczornej Mszy Świętej inauguracyjny koncert naszego parafialnego chóru –
serdecznie zapraszamy!

W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do godziny 20.00 adoracja N.
Sakramentu.
We środę o godzinie 18.00 w kaplicy M. Boskiej nowenna i Msza Święta.
W piątek o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.
W sobotę pierwsza sobota miesiąca o godzinie 8.00 Msza Święta o Niepokalanym
Sercu Maryi. Z racji pierwszej soboty miesiąca, pójdziemy z posługą sakramentalną
do chorych.

W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Czas radosnego oczekiwania na
przyjście Pana Jezusa. W Adwencie Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie
6.45. w sobotę Roraty o godzinie 7.00. Po Roratach dla dzieci będzie przygotowane
śniadanie. W Adwencie o godzinie 6.00 w dolnym kościele Jutrznia. Prowadzi
Neokatechumenat.

Od 10 grudnia rozpoczniemy kolędę.
Poniedziałek 10 grudnia ul. Króla Maciusia 7A numery od 1 do 120
Wtorek 11 grudnia ul. Króla Maciusia 7A od 121 do 160 i Kr. Maciusia 9
Środa 12 grudnia ul. Króla Maciusia 9A
Czwartek 13 grudnia ul. Króla Maciusia 11A numery od 1 do 120
Piątek 14 grudnia ul. Króla Maciusia 11A numery od 121 do 160 i Kr. Maciusia 13.
Sobota 15 grudnia ul. Króla Maciusia 13A
Poniedziałek 17 grudnia ul. Begonii 5 i 7
Wtorek 18 grudnia ul. Korkowa 135A
Środa 19 grudnia ul. Korkowa 135C 
Czwartek 20 grudnia ul. Korkowa 137A
Piątek 21 grudnia ul. Korkowa 137C
Kolędę rozpoczynamy od godziny 17.00 w sobotę od godziny 15.00. Prosimy o
powiadomienie sąsiadów o terminie kolędy, jak również o odprowadzenie księży do
sąsiadów. Ofiary składane podczas kolędy są przeznaczone na spłacenie
należności za prospekt organowy i renowację ławek i kaplicy św. Wawrzyńca.
Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. W najnowszym numerze Tygodnika
Idziemy jest relacja z Uroczystości konsekracji naszej świątyni.

Do Ewangelii: Bóg na ławie oskarżonych, pobity, umęczony odarty z czci i godności.
Stoi przed Piłatem, rzymskim namiestnikiem. Jest Królem, jest Królem Królów. W
takiej chwili miłość boża najgłośniej krzyczy i wylewa bezmiary swego miłosierdzia.
Jakże trudno jest naśladować naszego Zbawcę w takim zdarzeniu! Dać miłość
nieprzyjacielowi, aby go uratować od zła, aby ożywiającą wodą miłosierdzia
przywrócić do życia martwą dusze. Bądź uwielbiony Panie w łasce uniżenia.

Bądź moim i naszym Królem teraz i na wieki!