Chrzest: w każdą 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 13.00 w kaplicy chrzcielnej, lub po wcześniejszym uzgodnieniu innego terminu. Niezbędne dokumenty: metryka urodzenia dziecka z USC; dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko data urodzenia, adres zamieszkania. Rodzice chrzestni ze swoich parafii muszą przedstawić zaświadczenie że mogą być rodzicami chrzestnymi.