Duszpasterze

KSIĘŻA AKTUALNIE PEŁNIĄCY POSŁUGĘ W PARAFII

Ks. dr Bernard Czerwiński – proboszcz

Ks. mgr Marek Gawle – wikariusz
Ks. mgr  Łukasz Trzaska – wikariusz

Parafii pomaga:

ks. prof. Józef Warzeszak