Duszpasterze

KSIĘŻA AKTUALNIE PEŁNIĄCY POSŁUGĘ W PARAFII

Ks. dr Bernard Czerwiński – proboszcz

Ks. mgr Patryk Lendlewicz – wikariusz
Ks. mgr  Jan Staruchowicz – wikariusz

Parafii pomaga:

ks. prof. Józef Warzeszak