Duszpasterze

KSIĘŻA AKTUALNIE PEŁNIĄCY POSŁUGĘ W PARAFII

Ks. dr Bernard Czerwiński – proboszcz

Ks. mgr Patryk Lendlewicz
Ks. mgr  Jan Staruchowicz – wikariusz

Roczną praktykę duszpasterską w Parafii odbywa:
Ks. mgr  Przemysław Matuszewski – diakon

Parafii pomaga:

ks. prof. Józef Warzeszak