Wielka Sobota

EXULTET Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy […]

Wielki Piątek

PIERWSZE CZYTANIE Iz 52, 13 – 53, 12 Przebity za nasze grzechy Czytanie z Księgi proroka Izajasza Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś […]

Wielki Czwartek

Pierwsze czytanie Wj 12, 1-8. 11-14 Przepisy o wieczerzy paschalnej Czytanie z Księgi Wyjścia Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego […]

Piąty Kwietnia Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Liturgie Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej, jak również Liturgie Świętego Triduum Paschalnego, będą sprawowane bez udziału wiernych. Można będzie w nich uczestniczyć poprzez transmisję na kanale YouToube: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godzinie 18.00, Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20.00. Msza Święta Rezurekcyjna będzie w tym roku bez procesji o godzinie 6.00. Zgodnie z zaleceniem Pasterzy Kościoła w tym roku nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Caritas naszej […]

15 rocznica odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu i modlitwa o oddalenie pandemii za przyczyną św. Jana Pawła II “Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj […]

Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Dziewiąty Marca Piąta Niedziela Wielkiego Postu Wielki Post przeżywamy w czasie epidemii. Prosimy o zachowanie rozwagi i obowiązujących w tym stanie przepisów sanitarnych i zaleceń Pasterzy Kościoła. Posłuszeństwo nie jest wyrzeczeniem się wolności lecz najpiękniejszym aktem ludzkiej woli. Przypominamy, że Msze Święte w naszej parafii są odprawiane bez udziału wiernych. Mogą w Nich uczestniczyć jedynie osoby zamawiające intencje Mszy Świętej maksymalnie 5 osób.  Porządek Mszy Świętych w czasie epidemii: […]

Ogłoszenia parafialne

Dwudziesty Drugi Marca Czwarta Niedziela Wielkiego Postu W związku ze stanem epidemii prosimy o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Do ołtarza podchodzimy procesjonalnie zachowując odpowiedni odstęp.  Codziennie od godziny 17.00 do wieczornej Mszy Świętej jest adoracja N. Sakramentu w intencji o ustanie epidemii. Podczas adoracji jest możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie chwile przed świętami.  W związku z epidemią w niedzielę jest dodatkowa Msza Święta o […]

Ogłoszenia parafialne

Piętnasty Marca Trzecia Niedziela Wielkiego Postu Drodzy Bracia i Siostry w związku z zagrożeniem epidemii od dzisiaj będzie dodatkowa Msza Święta o godzinie 17.00. Po każdej Mszy Świętej śpiewamy Suplikacje, błagając Boga o ustanie epidemii. Dodatkowa Msza Święta jest próbą pomocy duchowej w sytuacji zagrożenia.  Osoby, które nie czują się na siłach, są starsze i przeżywają lęk czy niepokój o swoje życie, niech pozostaną w domu i skorzystają z dyspensy od niedzielnego […]