Pogrzeb nie jest sakramentem. Jest to ceremonia pochowania ciała człowieka połączona z modlitwą za niego.

Grzebiąc w sposób uroczysty naszych bliskich wyrażamy szacunek wobec ciała ludzkiego, które według słów Biblii jest świątynią Ducha Świętego (por. 1Kor 6, 19). Wierzymy, że nasze ciała zmartwychwstaną.

Pogrzeb chrześcijański jest przeniknięty wiarą w życie wieczne. Modlimy się o to, aby Bóg odpuścił zmarłemu grzechy i obdarzył go wiecznym szczęściem.

Pogrzeb katolicki jest przeznaczony dla katolików. Nie odprawia się pogrzebu katolickiego osób, które były niewierzące, formalnie lub praktycznie wyrzekły się wiary lub jawnie grzeszyły i nie okazały przed śmiercią pragnienia pojednania z Bogiem i Kościołem. (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1184)