Terminy Pierwszej Komunii Świętej:
Szkoła nr 28 im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej 11 maja 2024 godzina 10.00
Spowiedź święta dla rodziców i dzieci 10 maja 2024 godzina 17.00
Szkoła nr 195 im. Kr., Maciusia 18 maja 2024 godzina 10.00
Spowiedź święta dla rodziców i dzieci 17 maja 2024 godzina 17.00
Terminy Mszy Świętych przygotowujących do Pierwszej Komunii Świętej:
25 luty godzina 16.00

21 kwietnia godzina 16.00


Katechezy dla rodziców:
21 luty 18.30 sakrament pojednania

17 kwietnia 18.30 eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia